logoInocuaInocua, comtrusting experience

català|castellano|english 
  • La incorporació de les tecnologies de la informació (TIC) en tots els àmbits d’actuació de l’administració local és un factor clau pel desenvolupament dels municipis i per la gestió eficient dels seus recursos. En el futur immediat es requerirà un esforç continuat en el desplegament de nous serveis cap al ciutadà i les empreses. Per tal d’optimitzar les inversions en TIC i aprofitar totes les línies de finançament que puguin aparèixer és molt convenient tenir definit el pla director en TIC pel municipi.

    Des de Inocua li proposem definir el pla director de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) pel seu municipi, a través del projecte de “Implantació y desenvolupament d’un sistema informàtic de seguiment i control dels projectes TIC destinats a la incorporació efectiva de les tecnologies de la informació en tots els àmbits d’actuació de l’administració local”.

    Com a resultat, l’entitat obtindrà un llistat de projectes relacionats amb les TIC, que donen resposta a les necessitats presents i futures del seu municipi. Aquesta informació li servirà per fer un seguiment de la implantació dels projectes i poder aprofitar de forma eficient totes les línies de finançament relacionades amb la incorporació de les TIC que vagin apareixent en el futur.

    En el següent document podrà trobar una descripció detallada del projecte. Per ampliar informació posi’s en contacte amb nosaltres a través de info@inocua.com.

    Pla director TI ADM (PDF)
Nota legal