logoInocuaInocua, comtrusting experience

català|castellano|english 

Fes créixer el teu negoci

Escenari

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha estat el motor de canvi cap a l’economia del coneixement i la societat de la informació, afectant a la forma en què les persones viuen, treballen i es relacionen. En aquest escenari sorgeixen contínuament idees que poden suposar oportunitats de negoci, si es canalitzen correctament.

Funció

Inocua participa activament en empreses de nova creació basades en la utilització de les TIC, intervenint en els seus òrgans de gestió i aportant a cada projecte el coneixement i els recursos necessaris per la seva posada en marxa i el seu desenvolupament.

Objectiu

Aconseguir que tots els projectes, en què Inocua participa, es desenvolupin fins al seu màxim potencial per tal d’obtenir la millor rendibilitat econòmica.
Nota legal