logoInocuaInocua, comtrusting experience

català|castellano|english 
 • Inocua, ofereix un servei de suport continu en la decisió i gestió de les inversions en TI. Ajuda a identificar oportunitats, definir estratègies, reduir costos i optimitzar el rendiment dels sistemes existents, minimitzant els riscos en les inversions:
  • Identificació de les necessitats per un sistema ERP, CRM o SCM
  • Selecció de proveïdors de sistemes
  • Definició de l’estratègia a Internet, desenvolupament de la web
  • Definició dels serveis de la intranet de l’empresa
  • Decisió entre comprar o desenvolupar software per aplicacions locals
  • Gestió documental de l’empresa
  • Posta en marxa d’un servei d’informació
  • Definició del quadre de comandament i selecció d’eines Business Intelligence
  • Disseny de l’arquitectura de xarxa dels sistemes
  • Adquisició d’equips de xarxa, servidors o d’usuari
  • Projectes d’integració de processos amb clients o proveïdors
  • Seguretat dels sistemes i protecció de dades
  • Contractació de serveis outsourcing
 • GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

  • AUDITORIA DE PROCESSOS
  • AUDITORIA D’INFORMACIÓ
  • AUDITORIA DE CONEIXEMENT
  • AUDITORIA TECNOLÒGICA
  • DISSENY DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ SGI
  • IMPLANTACIÓ DEL S.G.I.
  • SEGUIMENT I CONTROL DEL S.G.I

  DIGITALITZACIÓ DE PROCESSOS

  • ESPECIFICACIÓ DELS REQUERIMENTS DEL SISTEMA
  • DISSENY DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ
   • DISSENY FUNCIONAL
   • DISSENY DE L’ARQUITECTURA
  • SELECCIÓ I AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS
  • GESTIÓ DE PROJECTE
   • DESENVOLUPAMENT
   • IMPLANTACIÓ
   • OPERACIÓ I MANTENIMENT
Nota legal